Vaartips

Er-vaar het Wad


Varen op de Waddenzee

Naar Texel: Texel is het meest westelijk gelegen "west-Friese" eiland en goed te bereiken vanuit de sluizen van Den Oever. Net als bijna alle vaargeulen op het wad is deze duidelijk betond.

De afstand vanaf Den Oever naar de jachthaven van Oudeschild op Texel bedraagt ongeveer 13 nm. Dit is een relatief korte en vaak aangename tocht in een breed vaarwater met genoeg diepgang. Wanneer u het tij goed inschat kunt u zich door de opkomende vloed, in de brede "Texelstroom", sterk mee laten voeren.

Natuurlijk kan men Texel ook vanuit het oosten aanlopen. Dan vaart u vanuit de sluizen van Kornwerderzand met ongeveer 22 nm. door de waddenzee naar Texel. In dit geval dient u het inkomende eb te gebruiken om u naar Texel mee te laten voeren.

De moderne jachthaven van Oudeschild beschikt over 250 ligplaatsen.

Meer informatie kunt u vinden onder:

info: Texel haven

info: Texel


Varen naar Vlieland

Vlieland ligt tussen Texel en Terschelling in en is op verschillende manieren te bereiken.

Van west naar oost : Vanaf Oudeschild op Texel vaart u oostelijk tot aan de splitsing van vaarwegen- ton de T28-SO1. Hier buigt u bij "het Robbengat" links af en vaart Z.O. het vaarwater in. Let op, dit vaarwater wordt aan het eind behoorlijk smal en ondiep! Wij weten dat onze zeer ervaren vaste klanten dit deel weleens met onze Passaat met een diepgang van 1.30 mtr gepasseerd zijn. Maar, bij volledig eb, tijdens springtij en bij een strakke oostenwind deze route vermijden om vastlopen te voorkomen. Wanneer u het Z.O deel heeft gehad buigt u noordwaarts af en vaart "het Inschot" in. De totale afstand vanaf Oudeschild naar Oost-Vlieland is ongeveer 29 NM. Let op: De havenmonding van Vlieland is heel smal. Ook dient u op te passen met het zijwaarts verlijeren in verband met de sterke stroming door het tij. De haven van Vlieland is compleet gemoderniseerd met 300 ligplaatsen.

Zeilroutes naar Vlieland:

Overzicht haven van Vlieland:

Wanneer u vanuit Harlingen naar Vlieland wilt varen is de afstand ongeveer 18 NM. Ook hier moet u goed op het tij letten zodat dit met u meewerkt. Vooral wanneer het eb wordt merkt u dit sterk in de Blauwe Slenk en de Vliestroom.

Voor al deze vaarwegen geld: Een prachtig en bijzondere vaargebied, die met aandacht en goede voorbereiding prachtig te bevaren is. Note: U dient altijd exact de betonning aan te houden en BINNEN de vaargeul te blijven. De eilanden zijn behoorlijk populair, let dus ook goed op andere schepen maar vooral op: De beroepsvaart. De vissersschepen en de veerboten naar de eilanden zijn hier ook op pad. Vooral wanneer u de snelle MS Koegelwieck of de MS Tiger ziet naderen, houdt u zich dan strak aan de zijkant van de betonde vaargeul. Deze veerdiensten gaan met een snelheid van 32 kn (58 km/h) door/over het water en zijn sneller bij u dan dat u verwacht....… Maar geen angst zolang u attent blijft en u zicgh goed heeft voorbereid dan hoeft u alleen nog maar te genieten van dit bijzondere vaargebied.

Wanneer u vanaf Terschelling naar Vlieland wilt varen dan bedraagt de afstand naar dit buureiland "slechts" zo'n 14 NM.


Varen naar Terschelling

Het derde "westelijke" waddeneiland is Terschelling. Dit eiland kunt u bereiken vanaf Texel, Vlieland of natuurlijk vanuit Harlingen.

De afstand naar Terschelling bedraagt vanaf Texel ongeveer 35 nm, vanaf Vlieland 14 nm en vanuit Harlingen ongeveer 21 nm.

Wanneer u Terschelling vanuit Harlingen aanloopt vaart u voorbij het vogeleiland "het Griend".  Waarschijnlijk ziet u op de talrijke zandbanken enkele zeehonden liggen.  Let ook hier op de veerdienst zoals hier boven al vermeld.

De haven van West Terschelling is kleiner en overzichtelijker als die van Texel of Vlieland.

Hier beleeft u bijzondere "romantische" avonden o.a. door de vuurtoren en de verlichte betonning op het wad.

info over : Passantenhaven Terschelling:

Coordinaten haven Terschelling:

Voor nog meer vaartips check deze handige link Wadvaarders: