Verzekering en eigen risico

Verzekering en eigen risico

Verzekering van onze schepen en wat is uw eigen risico?

Al onze schepen zijn All Risk verzekerd met een eigen risico van maximaal €550,--  of  €750,--  per schadegeval. Dit is afhankelijk van het door u gehuurde type schip.

De borg voor onze kajuitschepen is derhalve €550,--  of €750,--. Eveneens afhankelijk van het door u gehuurde type schip.


Voor onze polyvalken bedraagt het eigen risico maximaal €250,-- per schadegeval.

De borg voor deze schepen is €250,--.

 

De borg dient u bij afvaart te voldoen. Dit kunt u op verschillende manieren regelen.

+ door middel van contanten,

+ door middel van het invullen van een eenmalige machtiging.

Note: Normaal gesproken zullen wij direct bij terugkomst uw borg teruggeven danwel de machtiging vernietigen.

 

Afkoop van eigen risico:

Bij een waarborgsom van €550,--

U heeft bij de boeking de mogelijkheid om een deel van uw borg af te kopen voor €17.50 per dag.

Let op: Uw eigen risico wordt na "afkoop borg" teruggebracht van €550-- naar €150,--! Dit bedrag zal bij schade worden aangesproken. De maximale hoogte van de premie, bij langere periode's, zullen wij op €175,-- afmaken.

Voorbeeld: U huurt een schip voor 7 dagen, en wenst het eigen risico terug te brengen.
De kosten bedragen daarvoor 7 X €17.50 = €122.50 De restantborg bedraagt €150,--.

Heeft u een kleine schade dan zal uiteraard slechts een deel van de €150,-- worden aangesproken.

Bij een waarborgsom van €750,--

U heeft bij de boeking de mogelijkheid om een deel van uw borg af te kopen voor €22.50 per dag.

Let op: Uw eigen risico wordt na "afkoop borg" teruggebracht van €750,-- naar €150,--! Dit bedrag zal bij schade worden aangesproken. De maximale hoogte van de premie, bij langere periode's, zullen wij op €225,-- afmaken.

Voorbeeld: U huurt een schip voor 7 dagen, en wenst het eigen risico terug te brengen.
De kosten bedragen daarvoor 7X €22.50 = €157.50 De restantborg bedraagt €150,--.

Heeft u een kleine schade dan zal uiteraard slechts een deel van de €150,-- worden aangesproken.

Het afkopen van de waarborg van €250,-- bij de Polyvalken is helaas niet mogelijk.